Mariela Baeva / Мариела Баева

(Bulgaria)

Момичето – птица

Превъртам лентата с епизоди от историята.

Обичам да препрочитам спомените на един от най-светлите умове на нашата нация, поет и изтъкнат преводач на Шекспир. В статия, написана преди повече от 60 години, той разсъждава върху естеството на всяка ограничаваща свободата политическа система, която в тъканта си има елементи на подозрение, враждебност и агресия към младите хора, свежите умове и новите идеи. Достъпът до образование може да доведе до загуба на контрол върху бъдещето на младите и възможност за оформянето на среда, която изобилства от неформални разговори, обмяна на информация, негласен протест или нерегламентирани решения.

На перона на гарата този поет всеки ден чакал влака, с който идвали вестниците. Купувал всички вестници и все нямал време да ги чете.

Той разбрал, че за един живот личното битие овехтява. Остава жизнеспособно само онова, което е „нишката“ със съдбата и стремежите на другите.

Днес той ни казва, че нито една система, нито един режим, нито една доктрина не могат да властват над мечтите, дръзновението, подвига.

Антологията „В прегръдката на оръжията“ съдържа посвещение на Хена (Henna) от Пакистан, сътворено в памет на Малала – един живот, мимолетен като пърхането на пеперуда.

The Girl Like A Bird

Some episodes of history I reel backwards.

I like reading the memoirs of one of our nation’s brightest minds, a poet and a distinguished Shakespeare’s translator. In an article, written more than sixty decades ago, he was reflecting on the nature of any rigid political system limiting freedom and having in its tissue the ingredients of suspicion, hostility and aggression to young people, young minds, and fresh concepts. Allowing access to education would have led to a lost control over young people’s future and would shape a space too abundant of informal talks, exchange of info, nonverbal protest or uncensored decisions.

At the platform of the train station, every day he was waiting for the train, bringing the newspapers; he would buy anything, and lack the time to read everything.

He knew that for a lifetime, personal experience could get old-fashioned. What would remain vivid was the link, le “fil”, with other people’s lives and endeavors…

Today he says that there is no system, no regime, and no doctrine that could prevail over dreams, audacity, deed of valor …

“In the Hug of Arms” Anthology contains the piece of dedication that our Henna from Pakistan has written to commemorate Malala’s life lost with the flap of a butterfly’s wings.

Mariela Baeva was member of the European Parliament for Bulgaria 2007 – 2009.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in B. Fügen Sie den permalink zu Ihren Favoriten hinzu.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert